Sachi cosmestic
t
TOP 15 Nhà bán lẻ tại Việt Nam
t
TOP 50 Công ty làm việc lý tưởng tại Việt Nam
t
TOP 30 Nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam
t
TOP 5 Môi trường làm việc có chế độ đãi ngộ tốt nhất TP.HCM
Thành Tựu

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Quỹ Môi Trường SACHI Quỹ môi trường SACHI được thành lập vào năm 2020 với nhận thức về một thế kỷ 21 của nước sạch và những mảng xanh. Quỹ Môi trường SACHI tiếp tục hoạt động trồng cây ở Việt Nam và khắp thế giới với mục đích phòng tránh sự nóng lên của trái đất và bảo tồn sinh thái. Quỹ này còn trợ cấp và hỗ trợ các tổ chức khác với mục đích tương tự.

Hoạt Động Trồng Cây Ươm mầm cây xanh không chỉ đơn thuần là việc trồng cây. Những hoạt đồng trồng cây của SACHI bắt đầu từ năm 2020, tính đến năm 2022 đã đạt đến con số 1 triệu cây. Hoạt đồng này được thực hiện chung với khách hàng tại Việt Nam và nước ngoài. Với hy vọng mang đến cho trẻ em trong tương lai một Trái Đất tươi đẹp, chúng tôi – tại SACHI – vẫn liên tục tiếp cận các khách hàng sinh sống nơi cộng đồng địa phương và huy động một cách đầy đủ trách nhiệm độc nhất của ngành bán lẻ nhằm chỉ đạo các hoạt động đồng hành cùng khách hàng với mục đích bồi dưỡng những cá nhân quan tâm đến môi trường trên toàn thế giới.